Online naplata


Seznam kartic, ki jih sprejemamo

Garancija varnosti

Informacije:

ˇ Podatki oprodajnem mestu

ˇ Storitev

ˇ Splošni pogoji

ˇ Rezervacija

ˇ Sprememba in odpovedrezervacije

ˇ Prihod- odhod

ˇ Pla?ilona recepciji

ˇ Izjava o varovanju in zbiranju osebnih podatkovter njihovem na?inuuporabe

Podatkio prodajnem mestu:

ˇ Hadria d.o.o., Trg Loža 1, 53 291 Novalja

ˇ Mati?na številka subjekta: 080155240, Trgovsko sodiš?e vKarlovcu, Klasifikacija dejavnosti: 4690/2007

ˇ Dav?na številka: 3996280, Identifikacijska št.: 99530879287

ˇ Trg Loža 1, 53 291 Novalja

ˇ Tel: 00385 53 663 381, Fax: 00385 53 663 430, Mob: 00385 98 303 837, E-Mail: strasko@hadria.biz

Vrh strani

Storitev:

ˇ akontacija za najem parcele oziromamobilne hišice;

ˇ znesek akontacije se izra?unana podlagi30 % zneskaod cene dnevnega najema mobilne hišice in je pomnožens številom dni bivanja,za parcele pa 30 % na podlagiceneza dve osebiin ceneparcele pomnoženes številom dni bivanjaSplošni pogoji:

REZERVACIJA

Rezervacije so za parcele in mobilne hišice. Povpraševanje za rezervacijo lahko pošljete preko on-line vprašalnika, e-maila in to vsaj sedem dni pred na?rtovanim prihodom. Na podlagi povpraševanja bomo gostu odgovorili v najkrajšem možnem roku.

Rezervacija mobilne hišice je možna samo za minimalno bivanje sedem dni in v obdobju od 13.06.2015 do 05.09.2015.

Za rezervacijo parcele ali mobilne hišice je potrebno vpla?ati akontacijo do datuma, ki je naveden v ponudbi. Vpla?ilo akontacije lahko opravite s pomo?jo spletnega pla?ila ali preko ban?nega nakazila. Rezervacija je potrjena, ko je akontacija vpla?ana in po izvedenem vpla?ilu prejmete potrditev preko e-maila. ?e akontacija ni bila vpla?ana v navedenem roku, rezervacija ni veljavna.

V primeru spletnega pla?ila bomo vaš ra?un bremenili v kunah, zato so možne manjše te?ajne razlike. Pri pla?ilu preko ban?nega nakazila kamp Straško ne odgovarja za višino ban?nih nadomestil.


SPREMEMBA IN ODPOVED REZERVACIJE

Sprememba datuma prihoda ali odhoda je možna samo pisno (e-mail) in je veljavna le ?e je bila pisno potrjena s strani kampa.

Rezervacijo lahko odpoveste samo preko e-maila, in to vsaj 31 dni pred vašim prihodom. Samo v takem primeru lahko vrnemo znesek vpla?ane akontacije (z odštetimi ban?nimi stroški). ?e rezervacijo odpoveste prepozno oziroma v primeru, da gost ne pride (no-show), zadržimo vpla?ano akontacijo.


PRIHOD - ODHOD

Parcele

 • Prihod: od 12:00 do 23:00.
 • Odhod: do 12:00.
 • Prihod in odhod je na parcelah možen vsak dan in v vsej sezoni.
 • Kasnejši prihod: rezervirana parcela ?aka gosta do 23:00 ure istega dne. Po tej uri si pridržujemo pravico do ponovne prodaje parcele.
 • Kasnejši prihod: ?e se boste na parceli zadržali po 12:00 uri, vam bomo zara?unali dodaten dan bivanja.

Mobilne hišice

 • Prihod: od 17:00 do 23:00.
 • Odhod: do 10:00.
 • Prihod in odhod iz mobilnih hišic je možen samo ob sobotah ali ob sredah (?e ni v naprej druga?e dogovorjeno z oddelkom prodaje).
 • Kasnejši prihod: rezervirana mobilna hišica je gostu na voljo do 23:00 ure istega dne. Po tej uri si pridržujemo pravico do ponovne prodaje mobilne hišice.
 • Kasnejši prihod: za bivanje po 10:00 uri vam bomo zara?unali dodaten dan bivanja.
 • Menjava brisa? in posteljnine je na osmi dan bivanja v kampu in je brezpla?na.
 • Vsaka dodatna sprememba je možna ob dopla?ilu.

Zgodnejši prihod

Rezervirana parcela ali mobilna hišica se pla?a za vse dni rezervacije. Za mobilne hišice se zara?una dnevne cena najema, za parcele pa cena prazne parcele.


PLA?ILO NA RECEPCIJI

Gne?i na recepciji ob pla?ilu ra?unov na dan odhoda se lahko gosti izognejo tako, da stroške bivanja poravnajo en dan prej ali v ?asu samega bivanja v kampu.

Pla?ilo ra?unov na recepciji kampa je možno med 7:00 in 21:00 uro.

Pla?ate lahko s kreditnim karticami in/ali v gotovini, vendar samo v kunah.

Navedene cene v evrih so informativne.

?lani CCI, DCC, ADAC, INF/FNI, KUH/UKH, HAK imajo 10 % popust na ceno na osebo, v obdobju med 18.06. in 01.09. pa znaša popust 5 %. Popust lahko uveljavljate samo za bivanje na parceli ali na kampirnem mestu ter samo pri pla?ilu v gotovini. Popusti se ne seštevajo.

Vrh strani

POTRDILO REZERVACIJE POMENI; DA SE GOST STRINJA S SPLOŠNIMI POGOJI

IZJAVA O ZAŠ?ITI IN ZBIRANJU OSEBNIH PODATKOV TER O NJIHOVI UPORABI

Hadria d.o.o. se obveže, da bo varovala osebne podatke kupcev, in sicer tako, da bo zbirala samo nujne, osnovne podatke o kupcih/ uporabnikih, ki so nujno potrebni za izpolnjevanje naših obvez; informirala bo kupce o na?inu uporabe zbranih podatkov, da bo kupcem redno nudila možnost izbire glede tega, kako uporabiti njihove podatke, kamor spada tudi možnost odlo?itve, ali si želijo ali ne, da se njihovo ime odstrani iz seznamov, ki jih uporabljamo za marketinške kampanje. Vsi podatki o uporabnikih so strogo varovani in so dostopni samo tistim zaposlenim, ki te podatke nujno potrebujejo za opravljanje svojega dela. Vsi zaposleni v Hadria d.o.o. in poslovni partnerji morajo spoštovati na?elo varovanja zasebnosti.