Online naplata


Podržane kartice

American Express®MasterCard®Maestro®Visa

Garancija sigurnosti

American Express— Jamstvo sigurne online kupnjeMasterCard® SecureCode™Verified by VISA


Informacije:Podaci o prodajnom mjestu:

 • Hadria d.o.o., Trg Loža 1, 53 291 Novalja
 • MBS: 080155240, Trgova?ki sud u Karlovcu, NKD: 4690/2007
 • MB: 3996280, OIB: 99530879287
 • Trg Loža 1, 53 291 Novalja
 • Tel: 00385 53 663 381, Fax: 00385 53 663 430, Mob: 00385 98 303 837, E-Mail: strasko@hadria.biz


Usluga:

 • akontacija za najam parcele odnosno mobilne ku?ice
 • iznos akontacije izra?unava se na bazi 30% iznosa od cijene dnevnog najma mobilne ku?ice multipliciran sa brojem dana boravka, a za parcele 30% na bazi cijene 2 osobe i cijene parcele multiplicirano sa brojem dana boravka

Op?i uvjeti:


REZERVACIJA

Rezervacije vršimo za parcele i mobilne ku?ice. Upit za rezervaciju može se poslati putem on-line upitnika, e-maila i to minimalno 7 dana prije planiranog dolaska. Na osnovu postavljenog upita gostu ?e se odgovoriti u najkra?em mogu?em roku.

Rezervacija mobilne ku?ice vrši se isklju?ivo za minimalni boravak od 7 dana u periodu od 13.06.2015. – 05.09.2015.

Za rezervaciju parcele ili mobilne ku?ice potrebno je izvršiti uplatu akontacjie do datuma nazna?enog u ponudi. Uplatu akontacije je mogu?e izvršiti putem online pla?anja ili putem bankovnog transfera. Rezervacija se smatra potvr?enom nakon uplate akontacije, a ista ?e biti potvr?ena putem e-maila. Ako akontacija nije upla?ena u nazna?enom roku, rezervacija se smatra nevaže?om.

U slu?aju online pla?anja tere?enje ?e se vršiti u Kunama, te su mogu?e minimalne te?ajne razlike. Kod pla?anja putem bankovnog transfera kamp Straško ne odgovara za bankovne naknade.

 

IZMJENA I OTKAZ REZERVACIJE

Izmjena datuma dolaska ili odlaska mogu?a je isklju?ivo pismenim putem (e-mail,) i važe?a je ukoliko je pismeno potvr?ena od strane kampa.

Otkaz rezervacije mogu?e je izvršiti putem e-maila i to minimalno 31 dan prije dolaska, te se samo u tom slu?aju vra?a iznos upla?ene akontacije umanjene za bankovne troškove. U slu?aju nepravovremenog otkaza, tj. nedolaska gosta upla?ena akontacija se zadržava.

 

DOLAZAK – ODLAZAK

Parcele

 • Dolazak: od 12h do 23h
 • Odlazak: do 12h
 • Dolazak i odlazak na parcelama mogu? je svaki dan tijekom ?itave sezone.
 • Kasniji dolazak: rezervirana parcela gosta ?eka do 23h istoga dana. Nakon toga zadržavamo pravo ponovne prodaje parcele.
 • Kasniji odlazak: za zadržavanje na parceli nakon 12h zara?unava se još jedan dan boravka.Mobilne ku?ice


 • Dolazak: od 17h do 23h
 • Odlazak: do 10h
 • Dolazak i odlazak u mobilnim ku?icama mogu? je isklju?ivo subotom ili srijedom (ako unaprijed nije dogovoreno s odjelom prodaje).
 • Kasniji dolazak: rezervirana mobilna ku?ica gosta ?eka do 23h istoga dana. Nakon toga zadržavamo pravo ponovne prodaje mobilne ku?ice.
 • Kasniji odlazak: za boravak iza 10h zara?unava se još jedan dan boravka.
 • Promjena ru?nika i posteljine vrši se osmi dan boravka u kampu bez nadoplate.
 • Svaka dodatna promjena može se izvršiti uz nadoplatu

 

Raniji odlazak


Rezervirana parcela ili mobilna ku?ica pla?a se za sve dane rezervacije. Za mobilne ku?ice dnevna cijena najma, a za parcele cijena nenastanjene parcele.

 

PLA?ANJE NA RECEPCIJI

Kako bi gosti izbjegli gužvu pri pla?anju ra?una na dan odlaska, preporu?amo podmirenje troškova boravka dan ranije ili tijekom samog boravka u kampu.

Naplata ra?una vrši se na recepciji kampa od 7h do 21h.

Pla?anje je mogu?e kreditnim karticama i/ili u gotovini i to isklju?ivo u Kunama.

Cijene izražene u Eurima su informativne.

?lanovi CCI, DCC, ADAC, INF/FNI, KUH/UKH, HAK ostvaruju popust od 10% popusta na cijenu osobe, dok je u periodu od 18.06. – 01.09. popust 5%. Popust je mogu?e ostvariti samo za boravak na parceli ili na kamp mjestu i samo kod pla?anja u gotovini. Jedan popust isklju?uje drugi.

POTVRDA REZERVACIJE UKLJU?UJE PRIHVA?ANJE OP?IH UVJETA OD STRANE GOSTA

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Hadria d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na na?in da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o na?inu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogu?nost izbora o upotrebi njihovih podataka, uklju?uju?i mogu?nost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo ?uvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Hadria d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje na?ela zaštite privatnosti.